Pengertian Konsisten – Ciri, Kelebihan, Tips dan Contoh

Konsisten

Konsisten merupakan sesuatu yang dilakukan terus menerus serta tidak berubah-ubah. Sesuatu itu akan tetap berjalan sesuai dengan batasan serta jalur yang telah ditetapkan dan tidak boleh keluar dari batasan. Di dalam diri sendiri, kata konsisten diartikan sebagai sikap seseorang yang berpegang teguh pada pendirian yang benar. Contoh dari konsisten seperti konsisten dalam perkataan, dalam perbuatan, … Read more